มทร.อีสาน นครราชสีมา ปฐมนิเทศโครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 เฟส 2 พร้อมร่วมมือกับ 3 หน่วยงานรัฐ แก้ปัญหาช่วยชุมชน

วันที่ 1 กรกฎาคม 256 […]