สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม นำนักศึกษาบริการชุมชน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด

วันที่ 29 กรกฎาคม 25 […]

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ต้อนรับคณะครูและนักเรียน รร.ประชาสามัคคี ในการมาเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านบริหารธุรกิจ

วันที่ 30 กรกฎาคม 25 […]

สภาคณาจารย์ฯ มทร.อีสาน ร่วมประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563

ดร.สมชาติ ดีอุดม ประ […]