อพ.สธ.-มทร.อีสาน ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 เฟส 2 กว่า 100 ราย

วันที่ 29 มิถุนายน 2 […]