เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 คุณอดิสรณ์ วิริยศกุล รองประธานกลุ่มโคราชออแกนิก คลัสเตอร์ พร้อมด้วยกลุ่มผู้ประกอบการด้านเกษตร เข้าหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มเกษตร กับสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างอย่างยืน มทร.อีสาน ณ ห้อง GSB Inovation Club โดยมี ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ และดร.อุษณา แจ้งคล้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันชุณหะวัณฯ ให้การต้อนรับและร่วมหารือแนวทางความร่วมมือ โดยในเบื้องต้นทางกลุ่มโคราชออแกนิกฯ มีความต้องการจะสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ UBI

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน

More from my site