สถาบันชุณหะวัณฯ พร้อมเป็นโค้ชให้กลุ่มโคราชออแกนิก ตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการด้านการเกษตรโคราช

เมื่อวันที่ 24 มิถุน […]