เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายณัฐพงศ์ รามมะมะ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ได้ส่งผลงานออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์และธีม เข้าร่วมการประกวดสติ๊กเกอร์ไลน์และธีมสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ในหัวข้อครอบครัวสัตว์ป่า ประเภทบุคคลทั่วไป โดยผลปรากฏว่าสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ซึ่งผลงานนี้ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจะนำมาเปิดให้ใช้งานจริงต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site