เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ นายพุฒิพล เกนทะนะศิล หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา ในโอกาสที่ย้ายมาประจำตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซา นครราชสีมา

จิตสุภา ประหา /ข่าว