วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เดินทางเข้าพบ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสหารือเกี่ยวกับการจัดทำถนนโดยรอบ มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง และการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย โดยทางหน่วยงานจังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำถนนโดยรอบ มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง สำหรับเตรียมพร้อมจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site