ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เปิดเผยว่า ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจแก่ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานรัฐและเอกชนต่าง ๆ อันจะส่งผลให้เกิดการมีงานทำและลดปัญหาคนว่างงานของประเทศได้ ซึ่งจากในวิกฤตการณ์โรคระบาด COVID -19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น ได้ส่งผลกระทบให้ทุกภาคส่วนของสังคมต้องเผชิญกับปัญหาในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของธุรกิจที่ต้องแบกรับสถาวะขาดดุลทางการค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้สถานประกอบการหลายแห่งต้องปิดตัวลง หรืออาจจำเป็นต้องลดพนักงานลงเพื่อความอยู่รอด ทางศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านการขับเคลื่อนให้เกิดการมีงานทำในภาคของธุรกิจการค้า จึงได้ออกแนวคิดเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่กำลังประสบปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยจัดทำ โครงการ “BA One Point Lesson For COVID-19” ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ และมีทีมวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์จากสาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จากทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบัญชี ด้านการจัดการ ด้านการเงิน ด้านการตลาด และ ด้านสารสนเทศ มาร่วมกันนำเสนอและเผยแพร่เคล็ดลับความรู้ในการเริ่มต้นสร้างรายได้ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “อยากรู้เรื่องนี้ แค่นี้ ต้องทำอย่างไร” เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่กำลังประสบปัญหา หรือแม้แต่องค์การหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาในรูปแบบใหม่ได้มีแรงผลักดันในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและองค์กรต่อไป

สำหรับโครงการ “BA One Point Lesson For COVID-19” ทางศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจจะคัดสรรองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจทั้ง 5 ด้าน มาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในทุกสัปดาห์ เริ่มออกอากาศตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยจะนำเสนอทั้งหมด 10 ตอน ประกอบด้วย การคิดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่, การกรอก ภงด. 91 เพื่อยื่นภาษี, Business Model Canvas สำหรับเริ่มต้นธุรกิจฉบับกระเป๋า, เคล็ดลับง่าย ๆ ที่ผู้ประกอบการควรรู้, ออมอย่างไร ให้อยู่รอดในช่วงวิกฤต, การลงทุน ที่คุ้มค่าและสร้างมูลค่าเพิ่ม, เทคนิคการไลฟ์สด (Special Live by Specialist), Content ดียอดขายปัง, การใช้ Microsoft Excel ในการบริหารธุรกิจอย่างง่าย และ สร้างยอดขายแบบปัง ๆ ด้วย Info Graphic โดยท่านที่สนใจเข้ารบชมเนื้อหาดังกล่าว สามารถเข้าชมได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอปพลิเคชัน Youtube หรือ www.youtube.com พิมพ์ค้นหาช่อง ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ครับ ผศ.ดร.ระบิล กล่าวทิ้งท้าย

รับชมเนื้อหาตอนที่ออกอากาศแล้ว
– ออมอย่างไร ให้อยู่รอดในช่วงวิกฤต คลิก
– การใช้ Microsoft Excel ในการบริหารธุรกิจอย่างง่าย คลิก
– การคิดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ คลิก
– การกรอก ภงด. 91 เพื่อยื่นภาษี คลิก

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site