วัน​ที่ 17 มิถุนายน 2563 ดร.จารุ​พงษ์​ บรรเทา​ รองคณบดี​ฝ่าย​วิชาการ พร้อมคณาจารย์​สาขา​วิศวกรรม​โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ มทร.อีสาน นครราชสีมา ​ลงพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ “การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและระบบชลประทาน ตำบลบ้านโพธิ์” ให้ นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์ นายกเทศมนตรี และลงนามความร่วมมือในการจัดทำโครงการ รวมทั้งสำรวจพื้นที่พัฒนาฯ ภายใต้โครงการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19​

ที่มา คณะวิศวกรรมสาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

More from my site