คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร.อีสาน สำรวจพื้นที่ ต.บ้านโพธิ์ เตรียมการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและระบบชลประทานให้ชุมชน

วัน​ที่ 17 มิถุนายน […]