วันที่ 17 มิถุนายน 2563 อาจารย์และนักศึกษา มทร.อีสาน จากหลากหลายคณะ ร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ วิจัยและนวัตกรรม ในรายการ MOST NEWS ซึ่งออกอากาศผ่านสื่อ YOUTUBE ช่อง MOST SCIENCE CHANNEL โดยได้นำผลงานที่คว้ารางวัลมาแล้วจากทั้งระดับประเทศ และระดับโลกมาร่วมจัดแสดง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานต่าง ๆ นี้ จะถูกนำไปถ่ายทอดและเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมให้กับประเทศไทยเราต่อไป

ทั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามรับชมและให้กำลังใจในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา มทร.อีสาน ผ่านทาง สื่อ YOUTUBE ช่อง MOST SCIENCE CHANNEL ในเร็ว ๆ นี้

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ

More from my site