มทร.อีสาน ต้อนรับ มทส. ในการเข้าศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมของสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 17 มิถุนายน 2 […]