วัน​ที่ 12 มิถุนายน 2563 ดร.จารุ​พงษ์​ บรรเทา​ รองคณบดี​ฝ่าย​วิชาการ อาจารย์​สาขา​วิศวกรรม​เครื่องจักรกลเกษตร และอาจารย์​สาขาวิศวกรรม​อุตสาหการ​ คณะวิศวกรรมศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ มทร.อีสาน นครราชสีมา ​ลงพื้นที่ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้คำปรึกษาและหารือกับชุมชนในการดำเนินโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีตะโกรายโมเดล เพื่อพัฒนาชุมชนสู่วิถีปกติใหม่ กรณีตำบลเกษมทรัพย์ ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19​

ที่มา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์