สถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน เดินหน้าเสนอโครงการต่อ ธ.ก.ส. เตรียมร่วมกันพัฒนากลุ่มเกษตรกรในภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 16 มิถุน […]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร.อีสาน ลงพื้นที่ ต.รังกาใหญ่ นครราชสีมา ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีตะโกรายโมเดล

วันที่ 16 มิถุนายน 2 […]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร.อีสาน ลงพื้นที่ ต.บ้านโพธิ์ จ.นครราชสีมา หารือการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำชลประทาน

วันที่ 15 มิถุนายน 2 […]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร.อีสาน ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาชุมชนเพื่อปรับตัวสู่วิถีชีวิตแบบปกติใหม่ หลังสถานการณ์โควิด-19

วัน​ที่ 12 มิถุนายน […]