อธิการบดี มทร.อีสาน เผยการขับเคลื่อนโครงการยุวชนอาสาของมหาวิทยาลัย ตั้งเป้ายกระดับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทั่วภาคอีสาน

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไข […]