ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เดินทางเข้าพบ ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยได้มีโอกาสหารือร่วมกันเกี่ยวกับการสร้างถนนลาดยาง บริเวณถนนด้านข้าง มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่ส่วนของตำบลหนองระเวียงที่จะต้องปรึกษาหารือร่วมกันกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการนี้หลังจากหารือเสร็จสิ้นทางมหาวิทยาลัยได้มอบของที่ระลึกให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกด้วย

More from my site