เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการขนมไทยฟิวชั่น สู้ภัย COVID -19 กับสุดยอดขนมขายดี 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) ขนมบัวหิมะ 2) ขนมเปียกปูน&ตะโก้ฟิวชั่น และ 3) ขนมปังสังขยา ควบคู่กับการสอนเทคนิคการคิดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการอย่างง่าย ณ คณะบริหารธุรกิจ โดยมีนางสาว​มัณฑนา​ อมร​ประดิษฐ์​กุล​ และนางสาวกัญจน์ชญา วิเชียรวรรณกูลซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ ที่เป็นผู้ประกอบการขนมไทยฟิวชั่นที่ประสบความสำเร็จมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบนรม โดยหลักสูตรที่จัดขึ้นมีผู้สนใจเข้าอบรมกว่า 40 คน

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ /ภาพ

More from my site