ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัดอบรมสร้างผู้ประกอบการขนมไทยสู้วิกฤตโควิด-19 กับสุดยอดขนมขายดี 3 อย่าง

เมื่อวันที่ 10-11 มิ […]

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน คว้ารางวัลชนะเลิศ 5 รางวัล จากการประกวดโปสเตอร์ผลงานนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Vocational Education Isan 2020

ขอแสดงความยินดีกับนั […]