รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ปราณี สกุลลิขเรศสีมา อาจารย์ประจำคณธบริหารธุรกิจ และทีมงานอาจารย์ มทร.อีสาน ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ทำห้องความดันลบ ณ โรงพยาบาลชุมพวง จ.นครราชสีมา โดยภายในห้องดังกล่าวจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคระบบ Hepa filter และ UV-c และมีตู้พ่นยาสำหรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจซึ่งดัดแปลงจากตู้โทรศัพท์สารธารณะ เพื่อใช้สำหรับป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผุ้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ

จิตสุภา ประหา /ข่าว
อ.ปราณี สกุลลิขเรศสีมา /ภาพ

More from my site