เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ได้จัดปฐมนิเทศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้ปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับคณะทำงานการจ้างงานภาครัฐ ซึ่ง มทร.อีสาน มีมติร่วมกันในการตอบรับนโยบายของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เกี่ยวกับการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีการเปลี่ยนแปลงบัณฑิตอาสาเป็นบัณฑิตสร้างชาติ โดยสาระสำคัญคือนำบัณฑิตทั้งหมดของ มทร.อีสาน เอง รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นทีมงานในโครงการจ้างงานของ มทร.อีสาน ในเฟสแรกนี้จำนวน 225 คน โดยกระจายจ้างงานตามพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ในเขตภาคอีสาน แบ่งเป็น มทร.อีสาน นครราชสีมา จำนวน 18 ราย ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 71 ราย ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์  มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จำนวน 105 ราย ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 18 ราย ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และมทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน 13 ราย ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต้องยอมรับว่าคณะทำงานของ มทร.อีสาน รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาช่วยเหลือครั้งนี้และเพื่อตอบโจทย์เรื่องผลกระทบจากภัยพิบัติโควิด-19 และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย

สำหรับในเฟสที่ 2 มทร.อีสาน จะต้องสร้างคนที่ว่างงานเหล่านี้ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น ซึ่งตัวเลขการจ้างงานโดยรวมอาจสูงถึง 4 หมื่นคน (3 เดือน) ในจำนวนนี้อาจมีการจ้างงานในโควตาของ มทร.อีสาน ราว 800 กว่าตำแหน่ง ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดี เพราะ มทร.อีสาน มีนักวิชาการมากมายที่จะมาร่วมกันสร้างโครงการนี้ให้สำเร็จ เพราะเรามีองค์ความรู้และความพร้อมในการสร้างกำลังการขับเคลื่อนงานของประเทศ โอกาสนี้ขอให้บุคลากรทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้บรรลุผลตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ และเราจะสร้างบัณฑิตของเราให้ดำเนินงานตามภารกิจและตอบโจทย์สถานประกอบการ ขอให้พวกเราทุกคนระดมสรรพกำลังให้เต็มที่ มทร.อีสาน พร้อมสนับสนุนเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการ ขออวยพรให้ผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานทุกท่านประสบความสำเร็จและขอให้มีกำลังใจในการทำงานทุกท่านครับ ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

วารุณี กิตติสุทธิ์ /ข่าว
จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ
ขอบคุณภาพจาก มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

More from my site