รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน อ.ปราณี สกุลลิขเรศสีมา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ และทีมงานอาจารย์จากคณธวิศวกรรมฯ มทร.อีสาน ร่วมกันนำแผ่นป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปติดตั้งที่ บริษัท สโมสรวอลเลย์บอล จำกัด นครราชสีมา

โดย รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า แม้ว่าโคราชจะไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันแล้ว แต่เรายังจำเป็นต้องป้องกันตัวเองอยู่ตลอด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอีกเป็นรอบที่สอง ซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีว่า โรคไวรัสโควิด-19 การระบาดในระดับโลกยังคงน่าเป็นห่วง รวมถึงการระบาดในประเทศไทยก็ยังคงไม่ปลอดภัย 100% แม้ว่าจะมีการคลายล็อกดาวน์ให้กับสถานประกอบการหลายประเภทแล้วก็ตาม ทั้งนี้การป้องกันตัวเองอย่างสม่ำเสมอจึงสำคัญ โดยทางคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ในฐานะที่เรามีบุคลากรที่มีความรู้ และมีเครื่องมือที่เพรียบพร้อม ยินดีให้ความอนุเคราะห์หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาล ที่ประสงค์จะติดตั้งแผ่นป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อร้ายนี้ สามารถติดต่อที่ มทร.อีสาน ได้ครับ

จิตสุภา ประหา /ข่าว