“โควิดหมด เราไม่หยุด” มทร.อีสาน ติดตั้งแผ่นป้องกันเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในโคราชจะลดลง

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธร […]