นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา นายณรงค์ศักดิ์ สะพานหล้า (หัวหน้าโครงการ) รวมกับ นายธนวัฒน์ บุญกระโทก (ผู้ร่วมพัฒนาคนที่ 1)  และนายชัชวาล สงค์แก้ว (ผู้ร่วมพัฒนาคนที่ 2) โดยมี ผศ.สุรินทร์ อ่อนน้อม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สร้าง “ระบบจ่ายน้ำเพื่องานเกษตรอัตโนมัติ” เข้าร่วมการประกวดนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรุ่นเยาว์ (Young Electronics Technologists and Innovators: YETI) ประเภทนักศึกษา (U-YETI) ประจำปี 2563 ในแนวคิด Precision Farming หรือ แนวคิดการทำเกษตรอัจฉริยะ โดยผลปรากฏว่า นักศึกษา มทร.อีสาน ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1 จากทั้งหมด 10 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

สำหรับโครงการ “ระบบจ่ายน้ำเพื่องานเกษตรอัตโนมัติ” สามารถเข้าไปรับชมรายละเอียดผลงานได้ที่ https://youtu.be/Rru05gY65wk

ขิตสุภา ประหา /ข่าว
ภาพจาก https://youtu.be/Rru05gY65wk

More from my site