นักศึกษา มทร.อีสาน สร้าง “ระบบจ่ายน้ำเพื่องานเกษตรอัตโนมัติ” คว้ารางวัลจากการประกวดนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรุ่นเยาว์

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศ […]