วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา ที่ปรึกษา มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทน อธิการบดี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง และรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น สกลนครและสุรินทร์ ร่วมทำโรงทาน หลวงปู่อุทัย สิริธโร เจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน ซึ่งท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย พร้อมศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ ดำเนินการตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช ให้กับผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด19) พร้อมมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในพื้นที่ ต.ไชยมงคล ณ วัดโกรกตะคร้อ ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โดยได้นำน้ำดื่มราชมงคล จำนวน 50 โหล 600 ขวด และเงินช่วยเหลือจำนวน 42,000 บาท ไปสนับสนุนโครงการ ในนามโรงทานหลวงปู่อุทัย สิริธโร ทั้งนี้นอกจากสิ่งของช่วยเหลือจาก มทร.อีสานแล้ว ยังมี มทบ.21 ได้นำรถโรงครัว มาประกอบอาหารบริจาคในครั้งนี้ด้วย โครงการนี้มีเป้าหมายจะช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 3,000 คน จาก 600 ครอบครัว  โดยจะดำเนินการครั้งละ 100 ครอบครัว เพื่อความเรียบร้อยในการดำเนินการ ครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 2 และจะดำเนินการจัดอีก 4 ครั้ง จนครบตามโครงการ

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site