รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ปราณี สกุลลิขเรศสีมา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน ไปส่งมอบฉากกั้นป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายแบบมีช่องสอดมือ ให้กับสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ชุด ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว โดยได้กล่าวขอบคุณทีมงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ได้ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ นำไปส่งมอบให้แก่โรงพยาบางและหน่วยงานราชการทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งยังกล่าวว่ายินดีสนับสนุนโครงการดี ๆ ของมหาวิทยาลัยและเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้ผลิตได้ผลิตเครื่องมือใหม่ ๆ ออกมาช่วยเหลือสังคมต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว