“โควิดหมด เราไม่หยุด” มทร.อีสาน ติดตั้งแผ่นป้องกันเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในโคราชจะลดลง

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธร […]

นักศึกษา มทร.อีสาน สร้าง “ระบบจ่ายน้ำเพื่องานเกษตรอัตโนมัติ” คว้ารางวัลจากการประกวดนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรุ่นเยาว์

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศ […]

ทีมงานผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ส่งมอบฉากกั้น ให้แก่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน

วันที่ 8 พฤษภาคม 256 […]