วันที่ 24 เมษายน 2563 ณ ณ ห้องปฏิบัติการ Fabrication Lab ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา มทร.อีสาน พร้อมด้วย ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรรมศาสตร์  คุณกฤช นฤสิงห์สำราญ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ได้ส่งมอบอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งดำเนินการผลิตโดยทีมงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

ในการนี้ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา มทร.อีสาน ให้เกียรติส่งมอบชุดจ่ายเจลด้วยเท้าเหยียบ ให้แก่ 16 หน่วยงาน ดังนี้ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 20 ชุด, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 สภากาดไทย   4 ชุด, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 4 ชุด, โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 5 ชุด, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด 2 ชุด, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้ว 2 ชุด,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธ 1 ชุด, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาวงค์ 1 ชุด, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุสมอ 2 ชุด, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไม้แดง  2 ชุด, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง 1 ชุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะดัน 1 ชุด, องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ 2 ชุด, องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ 1 ชุด, สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย 2 ชุด และ สถานีตำรวจภูธรมะเริง 1 ชุด

พร้อมกันนี้ คุณกฤช นฤสิงห์สำราญ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน ยังได้ส่งมอบกล่องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ/แผ่นป้องกันแพร่กระจายเชื้อ (โครงสแตนเลส) และมอบกล่องสำหรับเจาะเลือด ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไม้แดง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะดัน, สถานีตำรวจภูธรมะเริง, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 สภากาดไทย แผ่นป้องกันแพร่กระจาย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเริงน้อย กล่องสำหรับเจาะเลือด, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนประดู่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่

นอกจากนี้ มีทีมงาน มทร.อีสาน ได้จัดทำชุดครอบเตียงรถผู้ป่วยฉุกเฉิน และFace Shield ส่งมอบให้กับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ทั้งสิ้น 400 ชุด ทั้งนี้ มทร.อีสาน เชื่อมั่นว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ จะถูกนำไปใช้เพื่อช่วยเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการใช้ป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ