วันที่ 17 เมษายน 2563 ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา มทร.อีสาน เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน คณะผู้บริหาร อาจารย์ที่เกี่ยวข้องร่วมส่งมอบกล่องป้องกันการกระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 และชุดจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  ในจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องปฏิบัติการ Fabrication Lab ชั้น 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการเปิดรับบริจาคและระดมทุนเพื่อจัดทำอุปกรณ์ใช้สำหรับป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการส่งมอบกล่องป้องกันการกระจายเชื้อ และตู้เก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบการหาเชื้อไวรัสโควิด-19  ไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ต่าง ๆ รวมแล้วจำนวนกว่า 105 ชิ้น ซึ่งภายหลังทางคณะได้มีการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อลดการใช้มือสัมผัสโดยตรงกับหัวปั๊มเจลแอลกอฮอล์ที่ใช้ติดต่อกันหลาย ๆ คน จึงได้จัดทำชุดจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ นำมาแจกจ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้โดยทั่วกัน

สำหรับอุปกรณ์อุปกรณ์ใช้สำหรับป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดทำขึ้นในครั้งนี้ส่งมอบให้กับหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย กล่องป้องกันการกระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 มอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลเมืองยาง โรงพยาบาลปักธงชัย โรงพยาบาลส่วนตำบลปักธงชัยเหนือ โรงพยาบาลส่วนตำบลงิ้ว โรงพยาบาลส่วนตำบลกระฉอด โรงพยาบาลส่วนตำบลพระพุทธ องค์กรบริหารส่วนตำบลปักธงชัยเหนือ องค์กรบริหารส่วนตำบลสะแกราช สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 สภากาชาดไทย และชุดจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ มอบให้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา สถานีตำรวจภูธรจอหอ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานกิจการสภา มทร.อีสาน สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน สำนักงานคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และอาจารย์อมรศักดิ์ มาใหญ่ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ

More from my site