ช่างปั้นราชมงคลอีสาน กับผลงานแห่งเกียรติยศ “พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

ดร.สันติ พิเชฐชัยกุล […]