วันที่ 9 เมษายน 2563 ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ เป็นผู้แทน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน นำทีม มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ อาจารย์สุบรรณ ทุมมา หัวหน้าศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ และคณาจารย์ ลงพื้นที่ส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากเฟซชีลด์ ให้กับเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19ในการปฏิบัติหน้าที่ และแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้อุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่นำมาส่งมอบในครั้งนี้ ทั้งสเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากเฟซชีลด์ได้มาจากการดำเนินการภายใต้โครงการ “ราชมงคลร้อยเอ็ดฯ ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” ซึ่ง มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางในการจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 นำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่่เกี่ยวข้อง โดยเปิดรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในการดำเนินโครงการ ซึ่งมีผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนทั่วไป สมทบทุนเข้าร่วมบริจาคกันเป็นจำนวนมาก และโอกาสนี้ มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่ส่งมาร่วมโครงการ ซึ่งทีมงานวิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ จะนำมาแปรเป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกันโควิด-19 และนำไปแจกจ่ายให้กับทุกภาคส่วนต่อไป เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันสำหรับต่อสู้ภัยโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้