วันที่ 9 เมษายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ Fabrication Lab ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานส่งมอบกล่องป้องกันการกระจายเชื้อ COVID-19  ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จากผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า จากทั้ง 4 คณะ ของ มทร.อีสาน โดยมีทีมงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นำโดย รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้นำทีมผลิตอุปกรณ์ป้องกันการกระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

สำหรับกล่องป้องกันการกระจายเชื้อ COVID-19  ที่ทางมหาวิทยาลัยผลิตขึ้นมานี้ มีความแข็งแรงทนทาน และผลิตออกมาให้ใช้งานได้ตามความเหมาะสมกับคนไทย โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา มทร.อีสาน ได้ส่งมอบกล่องป้องกันการกระจายเชื้อ COVID-19  ให้กับ นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน จำนวน 15 กล่อง เพื่อเป็นตัวแทนรับมอบนำไปส่งต่อให้กับ 15 โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจากการผลิตและส่งมอบในครั้งนั้น มทร.อีสาน ได้เล็งเห็นว่ายังมีหน่วยงานทางการแพทย์อีกหลายแห่งที่ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการกระจายเชื้อไวรัสเหล่านี้ จึงได้ดำเนินการผลิตขึ้นมาเพิ่มอีกจำนวน 90 กล่อง เพื่อให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงานทางการแพทย์ทุกส่วนมีอุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันได้อย่างทั่วถึง โดยส่งมอบให้กับหลายหน่วยงาน ดังนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 65 กล่อง พร้อมกับหน้ากากเฟซชีลด์ (Face Shield) จำนวน 100 ชิ้น โรงพยาบาลแม่ลาน จังหวัดปัตตานี จำนวน 5 กล่อง คลินิกอบอุ่นมหาชัย ชุมชนมหาชัย นครราชสีมา จำนวน 3 กล่อง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10 กล่อง ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 (วัดป่าสาละวัน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 2 กล่อง สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา จำนวน 3 กล่อง โรงพยาบาลส่วนตำบลบุสมอ นครราชสีมา จำนวน 1 กล่อง รวมถึงได้ผลิตตู้เก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบการหาเชื้อไวรัสโควิด-19 มอบให้กับศูนย์ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อีกจำนวน 1 กล่อง เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการใช้ป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ต่อไป และโอกาสนี้ มทร.อีสาน ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในวิกฤตการแพร่ระบาดนี้ รวมถึงเป็นกำลังใจให้ประชาชนคนไทยทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นี้ไปได้ด้วยดี

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ

More from my site