วันที่ 1 เมษายน 2563 อาจารย์โปรแกรมวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ร่วมกับ บริษัท TNG เข้าตรวจสอบแนวเชื่อมท่อลอดทางรถไฟ เส้นทาง กบินทร์บุรี-สระแก้ว

More from my site