ช่างปั้นราชมงคลอีสาน กับผลงานแห่งเกียรติยศ “พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

ดร.สันติ พิเชฐชัยกุล […]

มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ลงพื้นที่มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและหน้ากากเฟซชีลด์ ให้กับ 2 เทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 9 เมษายน 2563 […]

มทร.อีสาน ระดมพลังอาจารย์-นักศึกษา ผลิตกล่องป้องกันการกระจายเชื้อไวรัส COVID-19 รวม 105 กล่อง ส่งมอบให้กับหน่วยงานทางการแพทย์

วันที่ 9 เมษายน 2563 […]