สาขาชีวะ-เคมีประยุกต์ มทร.อีสาน เดินหน้าบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง ผนึกกำลัง 2 ห้างใหญ่เมืองโคราช สอนทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

วันที่ 13 มีนาคม 256 […]

มทร.อีสาน ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2560-2564 เน้นปรับปรุงให้เหมาะสมกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและสภาพสังคมปัจจุบัน

วันที่ 13 มีนาคม 256 […]

อาจารย์ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Texture Nosaurous คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม – TGDA 2020

อาจารย์นันทิยา ณ หนอ […]