อาจารย์ มทร.อีสาน ออกแบบ Aerosol box อุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมส่งมอบโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ท่ามกลางสถานการณ์การ […]