วันที่ 25 มีนาคม 2563 มทร.อีสาน นครราชสีมา ตั้งจุดแจกยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จาก รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ให้นำมาแจกจ่ายแก่บุคลากร มทร.อีสาน ศูนย์กลาง นครราชสีมา จำนวน 350 ชุด ซึ่งผลิตจากโรงงานผลิตยาสมุนไพรคณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

โอกาสนี้ มทร.อีสาน มีความห่วงใยต่อสุขภาพของบุคลากร จึงได้นำยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาแจกจ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย ในการต่อสู้กับสภาวะวิกฤตโรคไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน สำหรับผู้ที่สนใจไปติดต่อขอรับยาได้ที่ อาคาร 19 ชั้น 1 มทร.อีสาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่ายาจะหมด

จิตสุภา ประหา /ข่าว
วราภรณ์ นามบุตร /ภาพ

More from my site