วันที่ 23 มีนาคม 2563 คุณประวิทย์ โม้สีทา รองนายกชาวไร่ลพบุรี ซึ่งเป็นศิษย์เก่าช่างจักรกลหนัก มอบปั๊มลม มูลค่า 140,000 บาท ให้กับโปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ทั้งมีอาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพมาร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว