วันที่ 18 มีนาคม 2563 มทร.อีสาน ได้ลงนามสัญญากับบริษัท มัลติ เพาเวอร์ อินเวสเตอร์ จำกัด ในการให้สิทธิลงทุนโครงการพัฒนาที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มทร.อีสาน (ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง) โดยให้บริษัทเป็นผู้ลงทุนในการพัฒนาที่พักอาศัย และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ในส่วนของการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยต้องสอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เช่น มีการติดตั้งระบบพลังงานทางเลือก การบริหารจัดการโรงเรือนและคัดแยกขยะ บ่อพักน้ำ รวมถึงช่องทางสำหรับจักรยาน

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ

More from my site