วันที่ 16 มีนาคม 2563 มทร.อีสาน ได้ต้อนรับนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมและหารือความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนด้านระบบราง และการพัฒนาการเรียนสายอาชีพในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ดูงานสถาบันระบบราง ณ มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง อีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน /ภาพ

More from my site