วันที่ 13 มีนาคม 2563 ดร.จันทร์เพ็ญ ประกำแหง นำทีมอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาชีววิทยาประยุกต์ และสาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมมือกับ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา สาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ล้างมือแก่ประชาชนชาวโคราช

ทั้งนี้มี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และผู้บริหารคณะฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคมในครั้งนี้ รวมถึงห้างสรรพสินค้าทั้ง 2 ห้าง ที่ให้การสนับสนุนพื้นที่เผยแพร่ความรู้อันเป็นประโยชน์ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของพี่น้องชาวโคราชและพื้นที่ใกล้เคียง

ด้วยความปรารถนาดีจาก มทร.อีสาน ขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนหมั่นล้างมือให้สะอาดเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า โดยหากท่านใดที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้เก็บตัวที่บ้านและเฝ้าดูอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งหากพบความผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อดังกล่าวโดยด่วน อย่างไรก็ตามเราทุกคนควรป้องกันตัวเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอ พร้อมทั้งรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง


จิตสุภา ประหา /ข่าว
ขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพจาก sai janpen

More from my site