อาจารย์ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Texture Nosaurous คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม – TGDA 2020

อาจารย์นันทิยา ณ หนอ […]