วันที่ 7 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบโควตา ระบบ TCAS ในหลากหลายสาขา ในที่นี้มีหลักสูตรที่เปิดใหม่จากวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มาร่วมเปิดรับสมัครด้วย โดยบรรยากาศในวันนี้มีนักเรียนจากภาคอีสานให้ความสนใจมาสมัครเรียนต่อกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อที่ มทร.อีสาน สามารถสมัครผ่านระบบได้ด้วยตนเองที่ https://ess.rmuti.ac.th/eAdmission/eApplicant/InfoEAdmission.aspx จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2563 และ ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/Admission/html/index.html

จิตสุภา ประหา /ข่าว
มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ /ภาพ