วัน​ที่ 3 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อิทธิพล วรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย ดร. พลเทพ เวงสูงเนิน และ ดร.จาริณี จงปลื้มปิติ​ อาจารย์​สาขาวิศวกรรม​เครื่องจักรกลเกษตร ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโรงเรือน​อัจฉริยะ​ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ​ ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา ​โดยมีการสำรวจโรงเพาะเห็ดของสมาคมฯ เพื่อวิเคราะห์​ปัญหาและหารือด้านการปรับปรุงแก้ไข​โรงเรือนเพาะเห็ดให้เป็นระบบอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยลดแรงงาน​ และเพิ่มผลผลิต รวมทั้งปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ดให้ตรงตามอริยาบทการทำงานของผู้พิการอีกด้วย

ข้อมูลจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน
จิตสุภา ประหา /เผยแพร่

More from my site