แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ งานบริการ สวัสติการนักศึกษาและสุขภาพอนามัย กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคไรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 34 ประเทศ และมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศดังที่ทราบกันแล้วนั้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เริ่มให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสดังกล่าว

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site