คณาจารย์และนักศึกษาสาขาชีววิทยาประยุกต์ (BIO) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมผลิตแอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้น 70% ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ โดยได้แจกจ่ายไปยังบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการทำความสะอาดและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้นักศึกษาสาขาชีววิทยาประยุกต์ ยังใช้แอลกอฮอล์เจลในการทำความสะอาดพื้นที่อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (อาคาร 34) บริเวณลิฟต์โดยสาร ลูกบิดและมือจับประตูรวมถึงพื้นที่ที่สามารถแพร่เชื้อ COVID-19 จากการสัมผัสอีกด้วย

อาจารย์นีรนุช กมลยะบุตร /ข่าว
จิตสุภา ประหา /เผยแพร่

More from my site