วันที่ 2 มีนาคม 2563 สถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน ได้จัดกิจกรรม “USI ร่วมใจทำแอลกอฮอล์เจล และผ้าปิดปาก” เพื่อใช้ในสำนักงาน โดยได้มอบให้แก่สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน ตลอดจนแจกจ่ายให้แก่ร้านค้าต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสุขอนามัยที่ดี และป้องกันการติดต่อของโรค COVID-19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site