ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME นครราชสีมาปิ๊งไอเดียแผนธุรกิจของนักศึกษาบริหารธุรกิจ จากการแข่งขันธุรกิจเพื่อสังคมครั้งที่ 3 “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้” ดัน 3 แผนธุรกิจเริ่มต้น มุ่งต่อยอดสร้างธุรกิจจริง และสร้างผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต

หลังจากเปิดตัวโครงกา […]