มทร.อีสาน ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายการจัดการทุนการศึกษา โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ในการเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานของ 3 มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ […]